Scripta Classica VI

W szóstym tomie czasopisma “Scripta Classica” (pod red. Tomasza Sapoty) znajdują się następujące artykuły: Kamila Kowalczyk, Poetic Inspiration in Homer’s Iliad and Odyssey Zbigniew Szczurowski, A Pragmatic Analysis of Achilles’…

V Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna

W dniach 27-29 września 2010 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu odbędzie się V Sympozjum Naukowe poświęcone starożytnemu Izraelowi/Palestynie. Tematem przewodnim będzie Cywilizacja miejska starożytnego Izraela. FacebookTweet

Ad Indiam petentes

Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Poznańskie zaprasza na zebranie naukowe we wtorek 16 marca. W programie referat pt. Ad Indiam petentes. Michała Boyma prośby o wyjazd na misje dalekowschodnie, który wygłosi…