Category: Publikacje

DO-SO-MO VIII

W najnowszym tomie czasopisma „DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica et Classica Polona” (VIII, 2009) znajdują się następujące prace: I.R. Danka , K.T. Witczak, The Hesychian Gloss oresi: probatois and the Mycenaean evidence F. Gonzato, Non-Verbal…

Folia archaeologica XXVI

Niedawno ukazał się kolejny tom serii „Folia archaeologica” zatytułowany Papers on Values and Interrelations between Europe and the Near East in Antiquity, ed. I. Skupińska-Løvset (Łódź 2009). Publikacja prezentuje materiały związane…

Scripta Classica VI

W szóstym tomie czasopisma “Scripta Classica” (pod red. Tomasza Sapoty) znajdują się następujące artykuły: Kamila Kowalczyk, Poetic Inspiration in Homer’s Iliad and Odyssey Zbigniew Szczurowski, A Pragmatic Analysis of Achilles’…