Author: Rafał Rosół

Scripta Classica VI

W szóstym tomie czasopisma “Scripta Classica” (pod red. Tomasza Sapoty) znajdują się następujące artykuły: Kamila Kowalczyk, Poetic Inspiration in Homer’s Iliad and Odyssey Zbigniew Szczurowski, A Pragmatic Analysis of Achilles’…

Ad Indiam petentes

Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Poznańskie zaprasza na zebranie naukowe we wtorek 16 marca. W programie referat pt. Ad Indiam petentes. Michała Boyma prośby o wyjazd na misje dalekowschodnie, który wygłosi…