W dniach 19-20 listopada 2015 r. w Collegium Maius UJ odbędzie się konferencja naukowa Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Więcej informacji: strona Archiwum UJ

Share this...