26 czerwca 2012 roku odbędzie się pierwsze z poświęconych dziejom antycznej Sparty spotkań w ramach organizowanego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego cyklu pt. “Warszawskie syssitie”. Zapraszamy zainteresowanych studentów i doktorantów do zgłaszania tematów wystąpień. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w “syssitii” ułatwi résumé lub/i opinia opiekuna naukowego. Sesji przewodniczył będzie profesor Ryszard Kulesza. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy – maciej.daszuta[at]wp.pl.