Ukazał się numer 1/2011 internetowego kwartalnika Starożytności, popularnonaukowego czasopisma poświęconego dziejom antycznym wydawanego pod egidą kaliskiego Stowarzyszenia “Humanitas”.

Starożytności 1/2011
Starożytności 1/2011

Spis treści:

  • Marcin Pietrzyk, “Ludy Morza w kontekście źródeł archeologicznych i historycznych”
  • Leszek Tomczak, “Fundacja i rozplanowanie stolic diadochów – Seleucydzi”
  • Piotr Kozioł, “Inwazja Scypiona na Afrykę. W świetle danych liczbowych zamieszczonych w źródłach”
  • Damian Waszak, “Od sojuszu do zdrady. Droga Masynissy do tronu Numidii”
  • Adam Jarych, “Córki Wenery i ich miejsce w przestrzeni Imperium”
  • Jakub Pawłowski, “Trzynaście “ludów Północy” Hermanaryka wg relacji Jordanesa (Getica, III, 116)”

Recenzje:

  • Damian Waszak, Marek Olędzki, “Wojny markomańskie 162-185 n.e.”
  • Jakub Pawłowski, Karol Modzelewski, “Barbarzyńska Europa”.
  • Damian Waszak, “Scypion Afrykański Starszy”

Więcej informacji: strona czasopisma

Share this...