Członkowie projektu badawczego Conversation in Antiquity: Analysis of Verbal Interaction in Ancient Greek and Latin (link) mają przyjemność poinformować o zbliżającej się konferencji pt. Conversation Analysis and Classics, która odbędzie się w Madrycie w dniach 28 i 29 października 2021 r. Organizatorzy, wśród których znajduje się także dr Łukasz Berger (UAM), zapraszają wszystkich badaczy zainteresowanych kwestią interakcji werbalnej w starożytności (za pośrednictwem źródeł greckich i łacińskich) do zgłaszania chęci wystąpienia z referatem. Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2021 r.