Do 31 lipca 2020 r. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konferencji W poszukiwaniu prawdy: nauki pomocnicze historii w badaniu falsyfikatów, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2020 r. w Instytucie Historii Litwy w Wilnie.


[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konferencja-WILNO-2020.pdf”]