Nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu ukazała się praca zbiorowa pt. Collegarum et Discipulorum Gratitudo. Studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin pod redakcją Radosława Biskupa i Krzysztofa Kwiatkowskiego (Toruń 2018). 

Collegarum et Discipulorum Gratitudo. Studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu

Więcej informacji: strona TNT.