Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi w ramach kierunku “Kultura śródziemnomorska” studia II stopnia o specjalności “Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich”. Studia obejmują m.in. takie przedmioty, jak “Ikonopisarstwo” czy “Historia Bizancjum”.
Więcej informacji: strona UO oraz Wydziału Teologicznego