Redakcja czasopisma Starożytności uprzejmie informuje, że zbiera materiały do tomu studiów poświęconego historii i kulturze koczowników w epoce antycznej i wczesnego średniowiecza (do upadku kaganatu awarskiego w 804 r.), którego publikacja jest planowana na rok 2014. Teksty należy przysyłać do końca marca 2014 r. na adres redakcji (redakcja@starozytnosci.pl).