Na początku ubiegłego roku nakładem Księgarni św. Jacka w serii „Studia Antiquitatis Christianae” (Wydział Teologiczny UŚ) ukazała się książka Adama Tondery pt. L’immagine letteraria del „Santo” Pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana (Literacki obraz pogańskiego świętego na przykładzie Apoloniusza z Tiany i jego ocena ze strony chrześcijańskiej) (Katowice 2012, ss. 214).

Adam Tondera, L’immagine letteraria del "Santo" Pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana
Adam Tondera, L’immagine letteraria del „Santo” Pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Teologicznego UŚ.