W serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ukazała się książka Łukasza Niesiołowskiego-Spanò pt. Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (Wydanictwo UMK, Toruń 2012, ss. 598). Warto również wspomnieć, że dnia  30 listopada 2012 r. o godz. 13.15 w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się spotkanie promocyjne książki.

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW / 9
WPROWADZENIE / 13
ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH / 17
BADANIA NAD ETNICZNOŚCIĄ SPOŁECZEŃSTW STAROŻYTNYCH / 18
Analogie: Normanowie na Sycylii i Ruś Skandynawów  / 29
ROZDZIAŁ 2. FILISTYNI I PALESTYNA / 33
„PALESTYNA” W ŹRÓDŁACH POZABIBLIJNYCH / 34
OSADNICTWO FILISTYNÓW / 65
PALESTYNA MIĘDZY XII A IX WIEKIEM / 73
ROZDZIAŁ 3. LUDY PALESTYNY W BIBLII / 79
KANANEJCZYCY I FILISTYNI / 79
PSEUDO -KANANEJCZYCY / 98
Ekskurs / 128
PSEUDO -HEBRAJCZYCY / 133
ROZDZIAŁ 4. FILISTYNI W BIBLII I HISTORII / 151
OD PATRIARCHÓW DO MONARCHÓW / 151
PAX ASSYRIACA / 191
Ekskurs / 225
GRANICE WPŁYWÓW / 226
ROZDZIAŁ 5. FILISTYŃSKIE WPŁYWY NA BIBLIĘ I KULTURĘ HEBRAJCZYKÓW / 284
ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA / 288
PASCHA I OFIARY MOLK / 302
WRÓŻBIARSTWO / 313
„KLUCZ HETYCKI” / 336
TERMINOLOGIA I IMPORTY / 345
WĄTKI LITERACKIE / 366
Samson / 371
FILISTYŃSKIE IMIONA W BIBLII / 382
KONKLUZJE / 418
APENDYKS. TEKSTY FILISTYŃSKIE / 435
SPIS INSKRYPCJI PUBLIKOWANYCH W APENDYKSIE / 507
WYKAZ IMION WŁASNYCH ZAWARTYCH W EPIGRAFICE FILISTYŃSKIEJ / 509
BIBLIOGRAFIA / 515
WYKAZ MAP / 547
SUMMARY. GOLIATH’S LEGACY. PHILISTINES AND HEBREWS IN BIBLICAL TIMES / 549
INDEKSY / 553

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie Wydawnictwa UMK.