W najnowszym tomie czasopisma Colloquia Theologica Ottoniana (2/2010) znajdują się m.in. następujące artykuły:

 

BRUNON ZGRAJA, Owoce cnoty według Klemensa z Aleksandrii

 

JAROSŁAW NOWASZCZUK, Topika antyczna w łacińskich epitafiach epigraficznych epoki renesansu

 

GRZEGORZ WEJMAN, Stolica biskupia w Kamieniu Pomorskim w XIII wieku

Pełny spis treści znajduje się na stronie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.