Nakładem Instytutu Filologii Klasycznej UW ukazała się niedokończona powieść Kazimierza Kumanieckiego pt. August, wydana z autografu przez Annę Zawalską (Warszawa 2010, ss. 102). Dwa rozdziały powieści ukazały się wcześniej w czasopiśmie „Meander” 1-2, 62 / 2007, s. 114-121 (o tym zob. np. w CEEOL).