Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się pod redakcją naukową Przemysława Nehringa I tom serii Brewiaria dziejów rzymskich (Warszawa 2010, ss. 363).
Tom mieści pierwsze polskie przekłady:

  • Sekstusa Aureliusza Wiktora Liber de Caesaribus (Księga o Cezarach),
  • Eutropiusza Breviarium ab Urbe condita (Brewiarium od założenia Miasta)
  • Festusa Breviarium rerum gestarum populi Romani (Brewiarium dziejów ludu rzymskiego).

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa