Archiwa tagu: Scripta Classica

CfP: Scripta Classica

Redakcja rocznika Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu tematycznego poświęconego historii, kulturze i literaturze dwunastowiecznego Bizancjum. Teksty należy nadsyłać na adres redaktora tomu, Katarzyny Warcaby (katarzyna.warcaba@us.edu.pl) do 31 grudnia 2018 r.

CfP: Scripta Classica 13

Redakcja czasopisma Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych z zakresu antyku i jego recepcji do tomu XIII (2016). Artykuły w jednym z języków kongresowych należy przesyłać do 31 października na adres antykplus@gmail.com. Zasady redakcyjne: plik PDF.