Tag Archives: Rhetorica

Konferencja: Linguistic Representations of Identity in Rhetoric Ancient and Modern

Instytut Filologii Klasycznej UJ serdecznie zaprasza na organizowaną we współpracy z Department of Greek and Latin, University College London konferencję pt. Linguistic Representations of Identity in Rhetoric Ancient and Modern, która odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2017 r. w sali im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ. 

Bartosz Awianowicz, Moneta i retoryka w świecie starożytnej Grecji i Rzymu: historia równoległa

Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM i Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Poznaniu, serdecznie zapraszają na wykład dr. hab. Bartosza Awianowicza (UMK) pt. Moneta i retoryka w świecie starożytnej Grecji i Rzymu: historia równoległa. Wykład odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 10.45 w sali 1.44 Collegium Historicum (ul. Umultowska 89d, Poznań).

Jakub Filonik, Udział urzędników i informatorów w ateńskim systemie prawnym – komentarz do Demostenesa 22,27

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jakub Filonik (IFK UW) wygłosi referat pt. Udział urzędników i informatorów w ateńskim systemie prawnym – komentarz do Demostenesa 22,27. Seminarium odbędzie się 1 czerwca 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Wojciech Ryczek, Tomasz Górny, Od Burmeistra do Bacha, czyli figury retoryczne w teorii i praktyce

Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ) zaprasza na wykład, który wygłoszą w ramach konferencji „Retoryka i Muzyka” dr Wojciech Ryczek i dr Tomasz Górny (Wydział Polonistyki UJ) na temat Od Burmeistra do Bacha, czyli figury retoryczne w teorii i praktyce. Wykład odbędzie się 29 października o godz. 15.30 przy ul. Gołębiej 20, w… Czytaj dalej »

Brian Krostenko, Czytanie filologiczne mów Cezara i Dywikona w De bello Gallico

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego prof. Brian Krostenko (University of Notre Dame) wygłosi referat zatytułowany Mówiąc o męstwie i sprawiedliwości… Czytanie filologiczne mów Cezara i Dywikona w De bello Gallico. Seminarium odbędzie się 10 czerwca 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im.… Czytaj dalej »

Tomasz Babnis, Niepozorne początki wielkiej kariery. Pierwsze mowy polityczne Demostenesa

Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na spotkanie, w czasie którego Tomasz Babnis wygłosi referat pt. Niepozorne początki wielkiej kariery. Pierwsze mowy polityczne Demostenesa. Spotkanie odbędzie się 19 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w lokalu KNHS UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, s. 21, niski parter).

Lidia Grzybowska, De arte praedicandi: teoria Jakuba z Fusignano i praktyka Mikołaja z Błonia

Katedra Historii Literatury Staropolskiej (WP UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (Oddział MN w Krakowie) zapraszają na wykład mgr Lidii Grzybowskiej (WP UJ) pt. De arte praedicandi: teoria Jakuba z Fusignano i praktyka Mikołaja z Błonia. Wykład odbędzie się 18 października 2013 o godz. 11.30 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka w Krakowie, ul. Kanonicza 17.