Tag Archives: Recepcja

Magdalena Puda-Blokesz, Dziedzictwo antyczne w języku polskim – współczesny kanon frazeologiczny

W ramach posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, które odbędzie się 8 kwietnia (piątek) o godz. 11.15, dr Magdalena Puda-Blokesz wygłosi referat pt. Dziedzictwo antyczne w języku polskim – współczesny kanon frazeologiczny (projekt naukowo-leksykograficzny bazy internetowej). Posiedzenie odbędzie się w sali 2604 na XXVI piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane: Tłumaczenia rozmaite

Nakładem Instytutu Badań Literackich ukazał się IV tom Poezji zebranych: Tłumaczenia rozmaite Adama Stanisława Naruszewicza w opracowaniu Barbary Wolskiej i Ariadny Masłowskiej-Nowak. Tom obejmuje przekłady “Horacyjusza pieśni zebrane”, “Sarbiewskiego ody niektóre”, “Anakreona pieśni wybrane” oraz “Niektóre fragmenta z not Tacyta tłumaczonego wyjęte” (Warszawa 2015, ss. 532).

Aleksandra Klęczar, Między Aleksandrią a Jerozolimą. Losy legendy Aleksandra Wielkiego w tradycji żydowskiej

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Aleksandry Klęczar (IFK UJ) pt. Między Aleksandrią a Jerozolimą. Losy legendy Aleksandra Wielkiego w tradycji żydowskiej. Wykład odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).