Tag Archives: Pracownia Literatury Renesansu UJ

Ágnes Máté, Textual Tradition and Translations from Piccolomini’s Historia de duobus amantibus

Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ) zaprasza 7 listopada (środa) 2018 r. o godz. 16.45 na wykład dr Ágnes Máté (Univeristy of Szeged) pt. Textual Tradition and Translations from Eneas Silvius Piccolomini’s “Historia de duobus amantibus” across Europe – a New Monograph. Wykład odbędzie się na Wydziale Polonistyki (ul. Gołębia 16, s. 42).

Iwona Słomak, Dziedzictwo Seneki. Postaci kobiece w nowołacińskich tragediach Dionizjusza Petau

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Iwony Słomak (Katedra Filologii Klasycznej UŚ)) pt. Dziedzictwo Seneki. Postaci kobiece w nowołacińskich tragediach Dionizjusza Petau. Wykład odbędzie się 3 marca 2017 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Jakub Niedźwiedź, Mapa, poezja i propaganda polityczna w XVI wieku

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dra hab. Jakuba Niedźwiedzia (WP UJ) pt. Mapa, poezja i propaganda polityczna w XVI wieku: Jan Kochanowski i Gerard Mercator. Wykład odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza… Read More »

Angelika Modlińska-Piekarz, Konfesjonalizacja protestancka w łacińskich parafrazach biblijnych na Śląsku w XVI i XVII wieku

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Angeliki Modlińskiej-Piekarz (Biblioteka Uniwersytecka KUL) pt. Pura Evangelia, pia dogmata, vera religio. Konfesjonalizacja protestancka w łacińskich parafrazach biblijnych na Śląsku w XVI i XVII wieku. Wykład odbędzie się 2 grudnia 2016 r. o godz. 13.15 w Pałacu… Read More »

Maciej Gaździcki, Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład mgra Macieja Gaździckiego (Wydział Polonistyki UJ) pt. Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków – Józef Szujski i Józef Ignacy Kraszewski. Wykład odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 10 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul.… Read More »

Aneta Kliszcz, Krakowska szkoła historyczna i jej wizja odrodzenia i humanizmu

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Anety Kliszcz (Akademia Ignatianum w Krakowie) pt. Krakowska szkoła historyczna i jej wizja odrodzenia i humanizmu. Wykład odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Barbara Milewska-Waźbińska, Accipe iam lauros, czyli co można wyczytać z dawnych broszur upamiętniających promocje akademickie

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład prof. dr hab. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej (Instytut Filologii Klasycznej, UW) pt. Accipe iam lauros, czyli co można wyczytać z dawnych broszur upamiętniających promocje akademickie. Wykład odbędzie się 18 marca 2016 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka… Read More »

Michał Czerenkiewicz, Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego jako forma mecenatu wydawniczego

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Michała Czerenkiewicza (Biblioteka Narodowa) pt. Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego jako forma mecenatu wydawniczego. Wykład odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 11.30 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Aleksandra Klęczar, Między Aleksandrią a Jerozolimą. Losy legendy Aleksandra Wielkiego w tradycji żydowskiej

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Aleksandry Klęczar (IFK UJ) pt. Między Aleksandrią a Jerozolimą. Losy legendy Aleksandra Wielkiego w tradycji żydowskiej. Wykład odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Wojciech Ryczek, Tomasz Górny, Od Burmeistra do Bacha, czyli figury retoryczne w teorii i praktyce

Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ) zaprasza na wykład, który wygłoszą w ramach konferencji „Retoryka i Muzyka” dr Wojciech Ryczek i dr Tomasz Górny (Wydział Polonistyki UJ) na temat Od Burmeistra do Bacha, czyli figury retoryczne w teorii i praktyce. Wykład odbędzie się 29 października o godz. 15.30 przy ul. Gołębiej 20, w… Read More »

Elwira Buszewicz, Wojciech Ryczek, Na tropach poety-humanisty. Jan Rybiński, „Księga elegii podróżnych” (1592)

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr hab. Elwiry Buszewicz i dr. Wojciecha Ryczka (Wydział Polonistyki UJ) pt. Na tropach poety-humanisty. Jan Rybiński, „Księga elegii podróżnych” (1592). Wykład odbędzie się 3 czerwca 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul.… Read More »

Ałła Brzozowska, Właściwości stylistyczno-językowe mów bp. Erazma Ciołka

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Ałły Brzozowskiej (UWr) pt. Właściwości stylistyczno-językowe mów bp. Erazma Ciołka. Wykład odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Wojciech Sowa, Zapomniane źródło. Indoeuropejskie podstawy (staro)polskiej mitologii i kultury

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr. hab. Wojciecha Sowy (NCN) pt. Zapomniane źródło. Indoeuropejskie podstawy (staro)polskiej mitologii i kultury. Wykład odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Ewelina Drzewiecka, Iter fantasticum, czyli poetyckie światy w “Zodiaku życia” Palingeniusza

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład mgr Eweliny Drzewickiej (WP UJ) pt. Iter fantasticum, czyli poetyckie światy w „Zodiaku życia” Palingeniusza. Wykład odbędzie się 21 stycznia 2015 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Marta Wojtkowska-Maksymik, Między rozkoszą a mądrością. Polski przekład Iudicium Paridis

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Marty Wojtkowskiej-Maksymik (Instytut Literatury Polskiej UW) pt. Między rozkoszą a mądrością. Polski przekład Iudicium Paridis (Sąd Parysa, 1542). Wykład odbędzie się 28 listopada (piątek) 2014 o godz. 13 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).