Tag Archives: Philosophica

CfP: Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności

Koło Naukowe Klasyków UAM przy współpracy Sekcji Orientalistycznej oraz Sekcji Starożytnej „Amici Antiquitatis” Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy serdecznie zapraszają do udziału w XII Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której temat brzmi: Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności. Konferencja odbędzie się  w dniach 13-15 maja 2016 r. Szczegółowe informacje: strona konferencji.

Mikołaj Domaradzki, Arystotelesowskie a współczesne rozumienie homonimii

Koło Naukowe Klasyków UAM serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu NIHIL NOVI, podczas którego wykład pt. Arystotelesowskie a współczesne rozumienie homonimii wygłosi dr hab. Mikołaj Domaradzki (Instytut Filozofii UAM). Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 15:15 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej (ul. Fredry 10) w sali 328.

Bartosz Radomski, Teoria troski dotyczącej samego siebie jako koncepcja w rozważaniach Marka Aureliusza

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Bartosz Radomski (IFK UW) wygłosi referat zatytułowany Teoria troski dotyczącej samego siebie jako koncepcja w rozważaniach Marka Aureliusza. Seminarium odbędzie się 21 października 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Seminarium: Politeia Platona

IFiS PAN serdecznie zaprasza do udziału  w seminarium poświęconym Państwu Platona. Spotkania odbywać się będą w piątki w Pałacu Staszica (sala 154) w Warszawie w godz. 17.15–18.45. Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim odbędzie się 2 października 2015 r. Seminarium współprowadzić będą prof. dr hab. Mikołaj Szymański, dr hab. Lech Trzcionkowski i dr hab. Dorota Zygmuntowicz(więcej…)

Konferencja: Doświadczenie mistyczne w greckiej starożytności. Perspektywa filozoficzna

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM oraz Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki Wydziału Humanistyki UMK zapraszają na I. Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego pt. Doświadczenie mistyczne w greckiej starożytności. Perspektywa filozoficzna, która odbędzie się w dniach 14–15 czerwca 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym w Porszewicach/k. Łodzi. Więcej informacji: strona UAM.

Wojciech Nadobnik, Czy Chrystus mówił po grecku? Sokratejskie oblicze chrześcijaństwa w pismach Teodoreta z Cyru

Koło Naukowe Klasyków zaprasza na kolejne spotkanie w ramach yklu „Likejon”, podczas którego mgr Wojciech Nadobnik wygłosi referat zatytułowany Czy Chrystus mówił po grecku? Sokratejskie oblicze chrześcijaństwa w pismach Teodoreta z Cyru. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, s. 328 (III piętro).

Wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Anety Kliszcz (AI) pt. Trzy jedności czyli o renesansowej lekturze „Poetyki” Arystotelesa i dr hab. Joanny Komorowskiej (UKSW) pt. Pod znakiem Lwa i Wagi: Rzym astrologów, astrolodzy Rzymu. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.