Tag Archives: Philosophica

Jan Kozłowski, Męczennik jako hipertanatyczny filozof i mista a zwycięstwo chrześcijaństwa

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski (IFK UW) wygłosi referat pt. Męczennik jako hipertanatyczny filozof i mista a zwycięstwo chrześcijaństwa. Seminarium odbędzie się 2 listopada 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Katarzyna Kołakowska, Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?, który wygłosi dr Katarzyna Kołakowska (KUL). Wykład odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 16:00 w auli H, w budynku Collegium Neophilologicum (A-20) przy al. Wojska Polskiego 71A w Zielonej Górze.