Tag Archives: Philosophica

Wojciech Nadobnik, Czy Chrystus mówił po grecku? Sokratejskie oblicze chrześcijaństwa w pismach Teodoreta z Cyru

Koło Naukowe Klasyków zaprasza na kolejne spotkanie w ramach yklu „Likejon”, podczas którego mgr Wojciech Nadobnik wygłosi referat zatytułowany Czy Chrystus mówił po grecku? Sokratejskie oblicze chrześcijaństwa w pismach Teodoreta z Cyru. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, s. 328 (III piętro).

Wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Anety Kliszcz (AI) pt. Trzy jedności czyli o renesansowej lekturze „Poetyki” Arystotelesa i dr hab. Joanny Komorowskiej (UKSW) pt. Pod znakiem Lwa i Wagi: Rzym astrologów, astrolodzy Rzymu. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Marii Marcinkowskiej-Rosół (UAM) pt. Sophrosyne – Platoński ideał samodyscypliny i dra hab. Rafała Rosoła (UAM) pt. Jak słoń stał się wielbłądem? Różne drogi wyrazów łacińskich do polszczyzny. Spotkanie odbędzie się 8 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Artur Pacewicz, Społeczna i polityczna rola przyjemności w filozofii Platona

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Społeczna i polityczna rola przyjemności w filozofii Platona, który wygłosi dr Artur Pacewicz (UWr). Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 lutego 2015 r. o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Maria Mach, „Uczta” jako dramat. O sceniczności dialogów Platona

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Laboratorium Filologii Klasycznej, które odbędzie się w najbliższy piątek, 16 stycznia 2015 r., o godz. 17.00. Gościem będzie Maria Mach– dyrektor Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Na wykładzie zaprezentuje Platońskie “Dialogi” jako antyczne scenariusze teatralne. Spotkanie odbędzie się w siedzibie IFK UW (Krakowskie Przedmieście 1, s. 103, II piętro).

CfP: Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona organizatorów.