Tag Archives: Philosophica

Andrea Piccardi, Peculiarità e problematiche dell’ecdotica umanistica: pubblicare Leon Battista Alberti

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na wykład pt. Peculiarità e problematiche dell’ecdotica umanistica: pubblicare Leon Battista Alberti, który wygłosi dr Andrea Piccardi (Uniwersytet Szczeciński). Wykład odbędzie się w ramach seminarium prof. Mikołaja Szymańskiego w środę 2 kwietnia 2014 r. o godz. 18.30 w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w siedzibie Instytutu (ul. Krakowskie Przedmieście 1, II piętro).

Joanna Komorowska, W cieniu Stagiryty: kilka słów o proemiach greckich komentarzy do dzieł Arystotelesa

Komisja Filologii Klasycznej PAU serdecznie zaprasza na wykład pt. W cieniu Stagiryty: kilka słów o proemiach greckich komentarzy do dzieł Arystotelesa, który wygłosi prof. dr hab. Joanna Komorowska. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2014 r. o godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.