Tag Archives: Philosophica

Katarzyna Borkowska, Scio me nihil scire – czy poszukiwanie prawdy skazane jest na porażkę?

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Katarzyna Borkowska (UW) wygłosi referat pt. Scio me nihil scire – czy poszukiwanie prawdy skazane jest na porażkę?. Seminarium odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Jan Kozłowski, Męczennik jako hipertanatyczny filozof i mista a zwycięstwo chrześcijaństwa

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski (IFK UW) wygłosi referat pt. Męczennik jako hipertanatyczny filozof i mista a zwycięstwo chrześcijaństwa. Seminarium odbędzie się 2 listopada 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Katarzyna Kołakowska, Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?, który wygłosi dr Katarzyna Kołakowska (KUL). Wykład odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 16:00 w auli H, w budynku Collegium Neophilologicum (A-20) przy al. Wojska Polskiego 71A w Zielonej Górze.