Tag Archives: Philosophica

Wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady mgra Piotra Palara pt. Niccolò Machiavellego droga do Rajudr Pauliny Święcickiej pt. Iurisconsultus et Auditores – o nauczaniu prawa w czasach republiki i pryncypatu. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godz. 16.45-20.00,  przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Cykl wykładów w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl wykładów pt. Łacina żywa, łacina wokół nas. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 7 listopada 2014 r. o godz. 16.45-20.00, podczas którego wykłady wygłoszą prof. Piotr Świercz pt. W kręgu badań nad orfizmem oraz prof. Dariusz Kubok pt. Postacie wczesnogreckiego krytycyzmu. Spotkania odbywają się przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.  (więcej…)