Archiwa tagu: Orphica

I numer czasopisma “Littera Antiqua”

Redakcja interdyscyplinarnego czasopisma naukowego Littera Antiqua wydawanego przy Instytucie Filologii Klasycznej KUL zaprasza do lektury pierwszego numeru w całości poświęconego tematyce orfickiej na stronie www.litant.eu. Jednocześnie redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji i omówień dotyczących szeroko pojętego antyku grecko-rzymskiego. Ze względu na internetowy profil projektu zachęca się Autorów do zamieszczania ilustracji, a także plików audio… Czytaj dalej »

Kolokwia orfickie III

Katedra Filologii Greckiej i Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na organizowaną w dniach 05–08 października 2011 roku konferencję naukową poświęconą zagadnieniom religii orfickiej pt. Kolokwia orfickie III w Nieborowie.