Tag Archives: Orientalia

CfP: Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci

Komisja Historii Starożytnej PTH i Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM zapraszają na ogólnopolską konferencję starożytniczą pt. Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci, która odbędzie się 20–22 września 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2017 r. 

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na portalu: Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem.

XII Studencka Konferencja Starożytnicza: Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności

W dniach 13-15 maja 2016 r. w Poznaniu odbędzie się XII Studencka Konferencja Starożytnicza pt. Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności. Miejscem konferencji jest  sala im. Władysława Kuraszkiewicza (nr 014) w budynku Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10). Program znajduje się na stronie konferencji.