Tag Archives: Orientalia

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na portalu: Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem.

XII Studencka Konferencja Starożytnicza: Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności

W dniach 13-15 maja 2016 r. w Poznaniu odbędzie się XII Studencka Konferencja Starożytnicza pt. Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności. Miejscem konferencji jest  sala im. Władysława Kuraszkiewicza (nr 014) w budynku Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10). Program znajduje się na stronie konferencji.

CfP: Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu

Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW zapraszają na XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu pt. Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu, które odbędzie się w Lublinie w dniach 29-30 września 2016 r. Zgłoszenia (tytuł referatu wraz z abstraktem) można nadsyłać do 31 maja 2016 r. na adres… Czytaj dalej »