Tag Archives: Open science

Krzysztof Nowak, Z prac nad elektronicznym słownikiem i korpusem łaciny średniowiecznej

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Z prac nad elektronicznym słownikiem i korpusem łaciny średniowiecznej, który wygłosi mgr Krzysztof Nowak (IJP PAN Kraków). Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2013 r. o godz. 17.30 w Collegium Maius (ul. Fredry 10) w sali 328.

Littera Antiqua – nowe internetowe czasopismo przy IFK KUL

W imieniu Redakcji zapraszam Państwa do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego w powstającym interdyscyplinarnym internetowym czasopiśmie naukowym Littera Antiqua, które wydawane będzie w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczególnie zapraszamy filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością.