Tag Archives: Neolatina

Michał Czerenkiewicz, Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego jako forma mecenatu wydawniczego

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Michała Czerenkiewicza (Biblioteka Narodowa) pt. Fundacja Bartłomieja Nowodworskiego jako forma mecenatu wydawniczego. Wykład odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 11.30 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Agnieszka Lew, Nawiązania do traktatów filozoficznych Cycerona w De rei publicae dignitate Marka Hieronima Vidy

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Agnieszka Lew wygłosi referat zatytułowany (…) deperditis barbarorum iniuria sex illis libris, quibus Tullius Cicero se ipse testatur explicasse hanc philosophiae partem – nawiązania do traktatów filozoficznych Cycerona w De rei publicae dignitate Marka Hieronima Vidy. Seminarium odbędzie się 4 listopada 2015… Read More »

Katarzyna Ochman, O powołaniu nauczycielskim według traktatu Józefa Juwencjusza SI „De ratione discendi ac docendi” (1707)

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład dr Katarzyny Ochman pt. O powołaniu nauczycielskim według traktatu Józefa Juwencjusza SI „De ratione discendi ac docendi” (1707), który odbędzie się dnia 28 października 2015 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.

CfP: Symbolae Philologorum Posnaniensium

Redakcja Symbolae Philologorum Posnaniensium zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych i recenzji z dziedziny hellenistyki, latynistyki, neolatynistyki i recepcji antyku do kolejnego tomu periodyku. Teksty należy przesyłać do 31 sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona IFK UAM i stronie czasopisma.

Petra Šoštarić, Lecture on Jesuit education and its influence on Neo-Latin literature

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza na wykład pt. Lecture on Jesuit education and its influence on Neo-Latin literature (with examples from Rajmund Kunić, Bernard Zamanja, Ruđer Bošković, Benedict Stay, Francisco Xavier Alegre), który wygłosi dr Petra Šoštarić z Zagrzebia. Wykład odbędzie się we wtorek 19 maja 2015 r. o godz. 11.30-13.00 w siedzibie Instytutu (ul. Fredry 10, Collegium Maius,… Read More »

Petra Šoštarić, Introduction to Croatian Neo-Latin tradition

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Introduction to Croatian Neo-Latin tradition. Presentation of the Croatian Neo-Latin Epic project, który wygłosi dr Petra Šoštarić (Zagrzeb). Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 maja 2015 r. o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).  

Beata Gaj, Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW zaprasza na otwarte spotkania naukowe filologii klasycznej, które odbędzie się  16 lutego 2015 o godz. 16.30 (sala 043, ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej wystąpi prof. UKSW dr hab. Beata Gaj.

Jacob Balde, Poema de vanitate mundi – Zygmunt Brudecki, Sen żywota ludzkiego – Jan Libicki, Sen żywota ludzkiego

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazało się wydanie Poema de vanitate mundi Jacoba Baldego i dwóch siedemnastowiecznych przekładów tego utworu na język polski pt. Sen żywota ludzkiego Zygmunta Brudeckiego i  Jana Libickiego. Autorką tego wydania, poprzedzonego wstępem i opatrzonego komentarzem, jest Maria Kozłowska (Kraków 2013, ss. 168). 

Jakub Niedźwiedź, Wiersz “Do Jakuba z Sienna” a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w.

Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) zapraszają 28 lutego 2014 (piątek) o godz. 11.30 na wykład dr. hab. Jakuba Niedźwiedzia pt. Wiersz “Do Jakuba z Sienna” a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w. Wykład odbędzie się w Pałacu biskupa… Read More »