Archiwa tagu: Mediaevalia

Dzień otwarty Archiwum Narodowego w Krakowie

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia  Archiwów w Archiwum Narodowym w Krakowie obejrzeć będzie można m.in. najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską, pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego oraz dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z 1385 r.

Dni otwarte Szkoły Doktorskiej Anthropos

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. odbędą się w Warszawie i Krakowie dni otwarte Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Od roku akademickiego 2019/2020 szkoła prowadzić będzie kształcenie m.in. w zakresie archeologii, historii (w tym: starożytnej i średniowiecznej), językoznawstwa (w tym: łaciny średniowiecznej), literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

Michał Kulpa, Polska średniowieczna hagiografia św. Wojciecha

4 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w ramach Seminarium Średniowiecznego IH UJ mgr Michał Kulpa (Instytut Historii UJ) wygłosi referat pt. Polska średniowieczna hagiografia św. Wojciecha (XIII – XV w.). Zarys problemu i perspektywy badań. Spotkanie odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego („Sala pod Belkami”).