Tag Archives: Książki dla dzieci

Janosch, Quam mirabilis est Panama!

Nakładem Fundacji Nauki i Kultury na Śląsku z siedzibą w Opolu ukazał się pt. Quam mirabilis est Panama! łaciński przekład książki Janoscha (= Horsta Eckerta) O wie schön ist Panama (“Jak cudowna jest Panama”). Autorką przekładu jest Anna Elissa Radke (Opole 2017, ss. 76).