Tag Archives: Iuridica

Piotr Niczyporuk, Działalność naukowa Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na referat pt. Działalność naukowa Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655, który wygłosi prof. dr hab. Piotr Niczyporuk (UwB). Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1,… Read More »

Dominika Lewandowska, Czy Cyceron mówi o prawnym nakazie zabijania zdeformowanych dzieci? Reinterpretacja Leg. III 8.19

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Dominika Lewandowska (MISH UW) wygłosi referat pt. Czy Cyceron mówi o prawnym nakazie zabijania zdeformowanych dzieci? Reinterpretacja Leg. III 8.19. Seminarium odbędzie się 11 maja 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Jacek Wiewiorowski, Lex prospicit, non respicit – o rzymskich i nierzymskich źródłach zakazu działania prawa wstecz

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na na referat pt. Lex prospicit, non respicit – o rzymskich i nierzymskich źródłach zakazu działania prawa wstecz, który wygłosi dr hab. Jacek Wiewiorowski (UAM)  Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2014 r. o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul.… Read More »

Wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady mgra Piotra Palara pt. Niccolò Machiavellego droga do Raju i dr Pauliny Święcickiej pt. Iurisconsultus et Auditores – o nauczaniu prawa w czasach republiki i pryncypatu. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godz. 16.45-20.00,  przy ul. Kopernika 26, sala 412, w… Read More »