Archiwa tagu: Cracoviensia

Dzień otwarty Archiwum Narodowego w Krakowie

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia  Archiwów w Archiwum Narodowym w Krakowie obejrzeć będzie można m.in. najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską, pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego oraz dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z 1385 r.

Jakub Wysmułek, Od testamentu kanonicznego do komunalnego: rezultaty badań nad historią średniowiecznych krakowskich testamentów

Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu “Hortus Deliciarum”. 26 maja 2017 r. o godz. 13 dr Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych PAN) wygłosi referat pt. Od testamentu kanonicznego do komunalnego: rezultaty badań nad historią średniowiecznych krakowskich testamentów. Spotkanie odbędzie się w… Czytaj dalej »

CfP: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierza zorganizować w dniach 24-26 kwietnia 2014 interdyscyplinarną konferencję naukową “Działalność fundacyjna biskupów krakowskich”. Zgłoszenia należy przesyłać na ręce sekretarza Komitetu Organizacyjnego (mgr Mateusz Grzęda, m.j.grzeda@gmail.com) wraz z krótkim konspektem wystąpienia (maks. 1800 znaków) do dnia 30 września 2013. Wszystkim uczestnikom konferencji zostaną zapewnione noclegi i wyżywienie.