Tag Archives: Codices

Wykłady w Akademii Ignatianum

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Katarzyny Kołakowskiej (KUL) pt. Tajemnice greckich manuskryptów w Polsce i prof. Wojciecha Iwańczaka (UJK) pt. Husytyzm – anomalia historyczna?. Spotkanie odbędzie się 29 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Konferencja: Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa,Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki UKSW zaprasza na konferencję pt. Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r w Warszawie w Eremus Montis Regii, Bielany, ul. Dewajtis 5. 

E-codices – zgłaszanie propozycji digitalizacji manuskryptów

Swiss manuscript collections i e-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland zachęcają do zgłaszania średniowiecznych i nowożytnych manuskryptów znajdujących się na terenie Szwajcarii, które warto zdigitalizować i udostępnić on-line. Zgłoszenia można nadsyłać do końca lutego 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.