Archiwa tagu: Classica Cracoviensia

CfP: Classica Cracoviensia XXII (2019)

Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia (lista B, 9 pkt.), wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej UJ, zaprasza do składania artykułów z zakresu: antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej do numeru 22 (rocznik 2019). Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 30 listopada 2019 roku na… Czytaj dalej »

Wręczenie prof. K. Korusowi poświęconego mu tomu Classica Cracoviensia

Instytut Filologii Klasycznej wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Filologicznego mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia prof. dr. hab. Kazimierzowi Korusowi dedykowanego mu tomu czasopisma Classica Cracoviensia. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 listopada, o godzinie 16.00 w siedzibie Instytutu (ul. Łojasiewicza 6, w sali 146).

CfP: Zeszyt “Classica Cracoviensia” dedykowany prof. Korusowi

Do 15 marca 2015 r. nadsyłać można artykuły do numeru czasopisma Classica Cracoviensia dedykowanego prof. Kazimierzowi Korusowi w 50-lecie działalności naukowej. Zeszyt nosić będzie tytuł Intellectuals in the Greek and Roman World i gromadzić będzie artykuły w językach kongresowych i po łacinie .

Jubileusz Prof. Józefa Korpantego

Dnia 21 listopada 2012 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UJ odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Józefowi Korpantemu. Księga nosi tytuł Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty (Edited by Jerzy Styka and Stanisław Śnieżewski, Classica Cracoviensia XIV, Kraków 2011, ss. 417).  W uroczystym posiedzeniu wzięli udział… Czytaj dalej »