Tag Archives: Classica Cracoviensia

Wręczenie prof. K. Korusowi poświęconego mu tomu Classica Cracoviensia

Instytut Filologii Klasycznej wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Filologicznego mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia prof. dr. hab. Kazimierzowi Korusowi dedykowanego mu tomu czasopisma Classica Cracoviensia. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 listopada, o godzinie 16.00 w siedzibie Instytutu (ul. Łojasiewicza 6, w sali 146).

Jubileusz Prof. Józefa Korpantego

Dnia 21 listopada 2012 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UJ odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Józefowi Korpantemu. Księga nosi tytuł Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty (Edited by Jerzy Styka and Stanisław Śnieżewski, Classica Cracoviensia XIV, Kraków 2011, ss. 417).  W uroczystym posiedzeniu wzięli udział… Read More »