Tag Archives: Biblica

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na portalu: Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem.

Dwa referaty w Kole Naukowym Klasyków UAM

Koło Naukowe Klasyków UAM serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademejon, podczas którego mgr Marcin Loch wystąpi z referatem pt. Łacińska leksyka erotyczna. Obsceniczność i wulgarność języka u Marcjalisa oraz Andrzej Jędrzejczak wygłosi referat pt. Prostytucja sakralna jako instytucja w starożytnym Izraelu? Próba odpowiedzi wświetle badań nad tekstem biblijnym. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii… Read More »