Tag Archives: Archaeologica

Ewdoksia Papuci-Władyka, Interdyscyplinarne badania UJ w antycznym mieście Nea Pafos

19 stycznia 2017 o godz. 11 w ramach posiedzenia Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka wygłosi referat pt. Interdyscyplinarne badania Uniwersytetu Jagiellońskiego w antycznym mieście Nea Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru. Posiedzenie odbędzie się w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Józef Bednarczyk i Adriana Romańska, Cmentarzysko z grobami warstwowymi z okresu rzymskiego w Karczynie/Witowach

Dnia 21 października 2016 r. o godz. 11.00 w sali 201 Instytutu Archeologii UW odbędzie się seminarium pt. Cmentarzysko z grobami warstwowymi z okresu rzymskiego w Karczynie/Witowach, woj. kujawsko-pomorskie, które poprowadzą dr Józef Bednarczyk oraz Adriana Romańska z Instytutu Prahistorii UAM. Więcej informacji: extralimites.pl.

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na portalu: Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem.