Tag Archives: Archaeologica

Józef Bednarczyk i Adriana Romańska, Cmentarzysko z grobami warstwowymi z okresu rzymskiego w Karczynie/Witowach

Dnia 21 października 2016 r. o godz. 11.00 w sali 201 Instytutu Archeologii UW odbędzie się seminarium pt. Cmentarzysko z grobami warstwowymi z okresu rzymskiego w Karczynie/Witowach, woj. kujawsko-pomorskie, które poprowadzą dr Józef Bednarczyk oraz Adriana Romańska z Instytutu Prahistorii UAM. Więcej informacji: extralimites.pl.

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na portalu: Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem.