Język łaciński a projekt nowego rozporządzenia MEN

Zgodnie z opublikowanym niedawno projektem rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania, przedmiot Język łaciński i kultura antyczna może być od 2020 r. realizowany w liceach w zakresie podstawowym jako przedmiot do wyboru (obok filozofii lub plastyki lub muzyki) przez 1 godzinę w tygodniu w pierwszej klasie. Zapisy dotyczące tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym nie ulegają zmianie. Więcej informacji: strona Rządowego Centrum Legislacji.

CfP: Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym

Do 15 maja 2019 r. można zgłaszać udział w konferencji Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym organizowanej przez Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka) w dniach 24-26 września 2019 roku.

Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 9, 2018

W najnowszym tomie czasopisma Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien (9, 2018) znajduje się m.in. tekst Aleksandry Arndt pt. Dem Meisterwerk einen Rahmen geben. Über die Bedeutung von Sekundärtexten und editorischer Bearbeitung bei der Übersetzung antiker Werke am Beispiel der Übersetzungen der Georgica von Vergil ins Deutsche. Cały tom dostępny jest online w formie pdf.

A Companion to Ancient Epigram

W opublikowanym przez wydawnictwo Wiley Blackwell A Companion to Ancient Epigram pod redakcją Christera Henrikséna ukazał się m.in. rozdział autorstwa Anny Marii Wasyl pt. Inter Romulidas et Tyrias Manus: Luxorius and Epigram in Vandal Africa (2019, ss. 736). Czytaj dalej

Classica-mediaevalia.pl ma już 9 lat!

Właśnie upływa dziewiąty rok działalności portalu classica-mediaevalia.pl. W trakcie tego czasu udało nam się przygotować w sumie 335 newsletterów, co nie byłoby możliwe bez współpracy wielu osób. Ogromnie dziękujemy wszystkim za przesyłane informacje i czekamy na kolejne!

CfP: Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki

Koło Młodych Klasyków działające przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki która odbędzie się w Katowicach 31 maja 2019 r. Abstrakty proponowanych wystąpień (max. 250 słów) można przesyłać do 20 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: mlodziklasycy.us@gmail.com.

Czytaj dalej