Archiwum kategorii: Studia

Dni otwarte Szkoły Doktorskiej Anthropos

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. odbędą się w Warszawie i Krakowie dni otwarte Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Od roku akademickiego 2019/2020 szkoła prowadzić będzie kształcenie m.in. w zakresie archeologii, historii (w tym: starożytnej i średniowiecznej), językoznawstwa (w tym: łaciny średniowiecznej), literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

Bizantynistyka – nabór na studia podyplomowe w IAiE PAN

Do 1 marca trwa nabór do studium podyplomowego z zakresu bizantynistyki w IAiE PAN we Wrocławiu. Nauka w studium trwa 3 semestry, a zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Więcej informacji: strona Instytutu

Studia: Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi w ramach kierunku “Kultura śródziemnomorska” studia II stopnia o specjalności “Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich”. Studia obejmują m.in. takie przedmioty, jak “Ikonopisarstwo” czy “Historia Bizancjum”.