Archiwum kategorii: Serie

Folia archaeologica XXVI

Niedawno ukazał się kolejny tom serii „Folia archaeologica” zatytułowany Papers on Values and Interrelations between Europe and the Near East in Antiquity, ed. I. Skupińska-Løvset (Łódź 2009). Publikacja prezentuje materiały związane z kwestią wymiany dóbr kultury między Wschodem a Zachodem, ukazując różne aspekty tego zagadnienia w perspektywie archeologii śródziemnomorskiej.