Archiwum kategorii: Periodyki

CfP: Conversatoria Linguistica 2019

Redakcja czasopisma Conversatoria Linguistica zaprasza do nadsyłania artykułów i recenzji do kolejnego numeru (za rok 2019). W czasopiśmie publikowane są teksty dotyczące szerokiego spektrum tematów językoznawczych. Możliwa jest również publikacja artykułów o charakterze interdyscyplinarnym, w których tematyka językoznawcza jest wyraźnie widoczna. Na oryginalne prace naukowe napisane w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim redakcja czeka… Czytaj dalej »

CfP: Classica Cracoviensia XXII (2019)

Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia (lista B, 9 pkt.), wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej UJ, zaprasza do składania artykułów z zakresu: antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej do numeru 22 (rocznik 2019). Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 30 listopada 2019 roku na… Czytaj dalej »

CfP: Saeculum Christianum 26

Czasopismo Saeculum Christianum. Pismo Historyczne informuje, że zbiera materiały do XXVI numeru. Gotowe teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki nie przekraczające jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać do 31 grudnia 2018 roku na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.

CfP: Studia Ceranea 9/2019

Czasopismo Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (9/2019). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems do dnia 30 kwietnia 2019 r.

CfP: Scripta Classica

Redakcja rocznika Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu tematycznego poświęconego historii, kulturze i literaturze dwunastowiecznego Bizancjum. Teksty należy nadsyłać na adres redaktora tomu, Katarzyny Warcaby (katarzyna.warcaba@us.edu.pl) do 31 grudnia 2018 r.