Archiwum kategorii: Call for papers

CfP: I Konferencja “Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur”

Do 30 listopada 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia na I konferencję z cyklu Świat Słowian. Zapomniane miejsce spotkań różnych kultur. Tegoroczna edycja, poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Poppe, odbędzie się pod hasłem Powstawanie chrześcijańskiej Rusi w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 r. Konferencję organizują Instytut Historii PAN oraz Studium Europy Wschodniej UW Centrum Studiów… Czytaj dalej »

CfP: Conversatoria Linguistica 2019

Redakcja czasopisma Conversatoria Linguistica zaprasza do nadsyłania artykułów i recenzji do kolejnego numeru (za rok 2019). W czasopiśmie publikowane są teksty dotyczące szerokiego spektrum tematów językoznawczych. Możliwa jest również publikacja artykułów o charakterze interdyscyplinarnym, w których tematyka językoznawcza jest wyraźnie widoczna. Na oryginalne prace naukowe napisane w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim redakcja czeka… Czytaj dalej »

CfP: Ateny – Rzym – Jerozolima. Kultura śródziemnomorska jako źródło

Dania 22 października 2019 r. (wtorek) w Poznaniu odbędzie się organizowana przez Zakład Badań nad Tradycją Europejską UAM konferencja studencko-doktorancko-pracownicza pt. Ateny – Rzym – Jerozolima. Kultura śródziemnomorska jako źródło. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2019 r. na ręce prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany lub prof. Wiesława Ratajczaka (link do adresów mailowych). Nie przewiduje się opłaty… Czytaj dalej »

CfP: Classica Cracoviensia XXII (2019)

Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia (lista B, 9 pkt.), wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej UJ, zaprasza do składania artykułów z zakresu: antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej do numeru 22 (rocznik 2019). Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 30 listopada 2019 roku na… Czytaj dalej »

CfP: Plutarch and his Contemporaries

Do 1 grudnia 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Plutarch and his Contemporaries. Sharing the Roman Empire. 12th International Congress of the International Plutarch Society, która odbędzie się w dniach 3-6 września 2020 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.