Archiwum autora: Krzysztof Nowak

Kolokwia orfickie III

Katedra Filologii Greckiej i Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na organizowaną w dniach 05–08 października 2011 roku konferencję naukową poświęconą zagadnieniom religii orfickiej pt. Kolokwia orfickie III w Nieborowie.

Konferencja: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe

W dniach 21-25 września 2010 r. odbędzie się w Krakowie międzynarodowa konferencja Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. Podczas konferencji referaty zaprezentuje ok. 80 prelegentów, przede wszystkim archeologów i historyków specjalizujących się w tematyce chrystianizacji na obszarach pogranicza cywilizacyjnego. Obrady mieć będą charakter otwarty!

O Kallimachu w IFK UW

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady, które w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (sala 6, I piętro) wygłosi we wrześniu dr Massimo Giuseppetti (Università degli Studi Roma Tre): 7 września (wtorek), godz. 13 A Literary Archaeology of Callimachus’ Delos 9 września (czwartek), godz. 13 Myth and History: Apollo’s Prophecy in Callimachus’ Hymn to Delos

IV Kongres Mediewistów Polskich (2011)

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił na stronie internetowej Zakładu Historii Średniowiecznej założenia organizacyjne i programowe IV Kongresu Mediewistów Polskich, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-21 września 2011 roku. Na stronie znajdują się również informacje o wolnych miejscach w poszczególnych sekcjach plenarnych.