Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim

przez | 22 lipca 2019

Nakładem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ukazała się książka Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim pod redakcją Andrzeja Buki (Warszawa 2019, ss. 388).

Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim

Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim

Więcej informacji: strona wydawnictwa