David A. Frick, Polska philologia sacra w czasach reformacji i kontrreformacji

przez | 8 czerwca 2019

Nakładem Wydziału Polonistyki UW w serii Studia o Literaturze Dawnej (t. VII) ukazała się książka Davida A. Fricka pt. Polska philologia sacra w czasach reformacji i kontrreformacji (Warszawa 2018).

David A. Frick, Polska philologia sacra w czasach reformacji i kontrreformacji

Więcej informacji: strona wydawnictwa.