Jarosław Sawiak, Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII)

przez | 23 marca 2019

Nakładem Muzeum Miasta Jaworzna ukazała się książka Jarosława Sawiaka pt. Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII) (Jaworzno 2018).

Jarosław Sawiak, Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII)

Więcej informacji: books.google.pl