Anna M. Brzezińska, Spór o średniowiecze

przez | 21 stycznia 2019

Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Anny M. Brzezińskiej pt. Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff. Jerzy Kłoczowski. Aron Guriewicz (Łódź 2018, ss. 216).

Anna M. Brzezińska, Spór o średniowiecze

Anna M. Brzezińska, Spór o średniowiecze

Więcej informacji: strona wydawnictwa