Aleksander Wolicki, Spartan symmachy in the sixth and fifth centuries BCE

przez | 5 listopada 2018

Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Aleksandra Wolickiego pt. Spartan symmachy in the sixth and fifth centuries BCE (Warszawa 2018, ss. 286).

Aleksander Wolicki, Spartan symmachy in the sixth and fifth centuries BCE

Aleksander Wolicki, Spartan symmachy in the sixth and fifth centuries BCE

Więcej informacji: strona wydawnictwa