Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii

przez | 15 października 2018

Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Jana Mikołaja Wolskiego pt. Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii (Łódź 2018, ss. 232, seria: Byzantina Lodziensia XXX).

Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii

Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii

Więcej informacji: strona wydawnictwa