Ilkka Syvänne, Katarzyna Maksymiuk, The Military History of the Third Century Iran

By | 15 października 2018

Nakładem Wydawnictwa UPH w SIedlcach ukazała się książka Ilkka Syvänne i Katarzyny Maksymiuk pt. The Military History of the Third Century Iran (Siedlce 2018, ss. 148).

Ilkka Syvänne, Katarzyna Maksymiuk, The Military History of the Third Century Iran

Ilkka Syvänne, Katarzyna Maksymiuk, The Military History of the Third Century Iran

Więcej informacji: strona wydawnictwa