Eurypides, Tragedie II

By | 24 września 2018

Nakładem TN KUL ukazał się II tom Tragedii Eurypidesa (obejmujący dzieła: Elektra, Ifigenia w kraju Taurów, Ijon, Helena, Fenicjanki, Orestes, Bachantki, Ifigenia w Aulidzie, Rezos) w przekładzie Roberta R. Chodkowskiego (Lublin 2018, ss. 738).

Eurypides, Tragedie II

Eurypides, Tragedie II

Więcej informacji: strona wydawnictwa