Rafał Hryszko, Rozalia Sasor, Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze

przez | 4 czerwca 2018

Nakładem TW Historia Iagellonica ukazała się książka Rafała Hryszki i Rozalii Sasor pt. Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku) (Kraków 2018).

Rafał Hryszko, Rozalia Sasor, Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze

Rafał Hryszko, Rozalia Sasor, Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze

Więcej informacji: strona wydawnictwa