Nicholas Sekunda, Armie macedońskie po Aleksandrze Wielkim 323-168 przed Chr.

przez | 8 czerwca 2018

W wydawnictwie Napoleon V została opublikowana książka Nicholasa Sekundy pt. Armie macedońskie po Aleksandrze Wielkim 323-168 przed Chr. (Oświęcim 2018, ss. 48). 

Nicholas Sekunda, Armie macedońskie po Aleksandrze Wielkim 323-168 przed Chr.

Więcej informacji: strona wydawnictwa.