Maciej Piegdoń, W cieniu „metus Gallicus”

przez | 4 czerwca 2018

Nakładem TW Historia Iagellonica ukazała się książka Macieja Piegdonia pt. W cieniu „metus Gallicus”. Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e. (Kraków 2018).

Maciej Piegdoń, W cieniu „metus Gallicus”

Maciej Piegdoń, W cieniu „metus Gallicus”

Więcej informacji: strona wydawnictwa